4. De notaris & eigendomsakte

De Spaanse notaris faciliteert de volmacht, eigendomsakte (koopakte) en testament tijdens de aankoop. Voor legaliteit, schulden, registratie of belastingbetaling is hij NIET verantwoordelijk. Dit is in Spanje namelijk de taak van de advocaat die de juiste kennis heeft voor het voorkomen en verhelpen van juridische, administratieve en fiscale problemen bij de aankoop van een huis of apparement in Spanje.

De notaris is ambtenaar van de Spaanse staat en. Behalve het controleren van de identiteit van de betrokkenen maakt hij wel een reservering in het Eigendomsregister. Dit om te voorkomen dat hij huis twee keer op dezelfde dag verkocht kan worden in verschillende notarissen. De advocaat van de verkoper kiest normaal gesproken de notaris. Mensen kunnen tijdens een (ver)koop vertegenwoordigd worden via een notariële volmacht.

Klik hier voor de overige hoofdstukken van GRATIS JURIDISCHE TIPS HUIS KOPEN

Soorten aktes notaris

notaris & eigendomsakte
Welke aktes kan de advocaat via de notaris tekenen?
 • Eigendomsakte (ook wel Verkoopakte of Koopakte genoemd)
 • Hypotheekakte (hierbij moet de bank vertegenwoordigd zijn)
 • Nieuwbouwverklaring (Declaracion de Obra Nueva), al dan niet met oudheidsverklaring architect
 • Erfakte (deze tekent een erfgenaam ook als hij de Spaanse erfenis niet accepteert)
 • Extencion de Condominio (bijv. als je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden en gaat scheiden)
 • Extencion de Dominio (bijv. als je bent getrouwd bent in gemeenschap van goederen en wilt dat je partner de helft bezit)
 • Exceso de Cabida (correctie naar groter grondstuk)
 • Reducion de Cabida (correctie naar kleiner grondstuk)
 • Rectificaties (voor correcties in eerdere aktes)
 • Volmacht/machtiging (poder)

Alleen de volmacht zelf en je Spaanse testament moet persoonlijk getekend worden. Het testament teken je normaal gesproken na de after-sales werkzaamheden van je huisaankoop. Je advocaat kan je hierbij voorzien van fiscaal en juridisch advies over de erfbelasting.

De eigendomsakte of aankoopakte

De aankoop vindt plaats d.m.v. de eigendomsakte of (aan)koopakte bij de notaris.
De aankoop vindt plaats d.m.v. de eigendomsakte of (aan)koopakte bij de notaris.

Je kunt ook eigenaar worden van een huis of stuk land via een privé koopcontract met volledige betaling. Soms doet men dit als het niet mogelijk is om het onroerend goed in te schrijven. Hierdoor kun je echter in theorie ooit nog in de rechtszaal eindigen als iemand het eigendomsrecht aanvecht.

De advocaat bereid dus alle documentatie voor en neemt verantwoordelijkheid voor de inhoud van de eigendomsakte of aankoopakte. Het gaat om een officieel document met vaak meer dan 30 pagina´s. De versie zonder de handtekening heet Copia Simple.

Registratie eigendomsakte

Na de ondertekening bij de notaris presenteert de advocaat de akte aan:

 • Oficina de Liquidadora (met bewijs van betaling van de belasting via model 600)
 • Patronato de Recaudacion (voor de naamswijziging van de IBI onroerend goed belasting en Basura plus de aanvraag van de Plusvalia belasting voor de verkoper)
 • Eigendomsregister (Registro de la Propiedad)
 • Kadaster (Catastro)

Volmacht/machtiging

In Spanje is het gebruikelijk om een machtiging af te geven aan je advocaat voor de aankoop. Dit moet altijd gebeuren voor een notaris (in Spanje of eigen land). Als je een algemene brede machtiging afgeeft dat geldt deze bijvoorbeeld voor de volgende zaken.

 • Aankoop & verkoop via privé contracten of publieke aktes
 • Vertegenwoordiging tegenover overheidsinstanties zoals Kadaster, Register, Belastingdienst en Gemeente
 • Openen en sluiten Spaanse bankrekening (voor de servicecontracten) plus het doen van betalingen en opzetten incasso´s
 • Aanvraag hypotheek
 • Het aanvragen van NIE documenten (fiscaal nummer) bij de politie
 • CIF nummer (bedrijven) aanvragen belastingdienst
 • Overzetten van servicecontracten
 • Speciale zaken zoals het uitvoeren van erfprocedures, opzetten van bedrijven of vertegenwoordiging in de rechtszaal

Je kunt de volmacht ook aan een ander persoon afgeven die je vertrouwt. Tijdens de aankoop kan het echter zijn dat de advocaat alsnog een volmacht nodig heeft voor specifieke procedures. Zorg dat de volmacht vertaald en/of uitgelegd wordt.

Vraag wat de looptijd van de volmacht is en bedenk of je geldig deze wilt houden in de toekomst. Dit kan bijv. handig zijn als je over een paar jaar weer wilt verkopen. Ben je niet meer content over je juridische vertegenwoordiging? Laat de machtiging dan annuleren bij deze notaris. Hij stelt de persoon dan zelf op de hoogte dat deze is ingetrokken.

Referenties & ervaringen makelaar en/of advocaat

Zoek je referenties en ervaringen voor een goede Nederlandstalige makelaar in Andalusië / Costa del Sol? Of wil je graag een voorbeeldofferte ontvangen van een gespecialiseerde advocaat voor je aankoop? Klik dan op de link.

©2024, Ariane van Wijk